Ronald Wanders

‘Mijn doel: samen van één en één drie maken in onderzoek’

Ronald Wanders is hoogleraar Biochemie en Enzymologie van Metabole Ziekten (AMC Amsterdam). Sinds begin 2018 is hij lid van de wetenschappelijke adviesraad van Metakids.

“Ik ken Metakids al sinds de oprichting en ik draag de organisatie een warm hart toe. Als biochemicus heb ik altijd een grote fascinatie voor metabole ziekten gehad. Ik heb zelf aan verschillende metabole ziekten gewerkt. Ondanks dat metabole ziekten doodsoorzaak nummer 1 is op de kinderleeftijd, is het moeilijk financiële steun voor onderzoek te krijgen. Met Metakids kunnen we daar verandering in brengen, daarom wil ik in de wetenschappelijke adviesraad van Metakids  bijdragen aan het beoordelen van onderzoeksprojecten en het toekennen van fondsen aan kansrijke projecten, liefst vanuit samenwerking tussen verschillende centra zodat we samen van één en één drie maken.”