Keurmerken Metakids

Metakids is goedgekeurd door het CBF en de Belastingdienst. Dit betekent dat Metakids aan alle criteria voldoet waar een fondsenwervende instelling aan hoort te voldoen. Onze organisatie is transparant en een gift aan Metakids is aftrekbaar van de belasting.

 

CBF  
Metakids heeft per 26 maart 2011 het CBF Keurmerk ontvangen. Het CBF houdt al sinds 1925 alle mogelijke gegevens bij over fondsenwerving en goede doelen in Nederland. Deze gegevens staan, overzichtelijk gerangschikt, op deze site. Daarmee bevordert het CBF de transparantie van de goededoelensector in Nederland.

Daarnaast houdt het CBF toezicht op goede doelen in Nederland. Op verzoek van de fondsenwervende instelling of kansspelbegunstigde beoordeelt het CBF het bestuur en beleid van de instelling, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze het besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen. Als de goede doelen aan de criteria van het CBF voldoen krijgen ze een stempel van goedkeuring: het CBF-Keur voor grote goede doelen of het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Klachten over goede doelen worden, zover het CBF daartoe over de middelen beschikt, in behandeling genomen. 

Stichting Metakids onderschrijft de gedragscodes en heeft een klachtenreglement.  

CBF-Erkenningspaspoort 
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via onderstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Dit Erkenningspaspoort is ook als PDF te bekijken

ANBI
Metakids heeft een ANBI-verklaring van de belastingdienst. Dat betekent dat Metakids is goedgekeurd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is ook een van de voorwaarden om een gift aan een goed doel te kunnen aftrekken van de belasting, zie verder hier.
Het RSIN-nummer van Stichting Metakids is: 810094393