Metakids ondersteunt sinds 2018 het samenwerkingsverband van zes academische metabole centra en patiëntenvereniging VKS: United for Metabolic Diseases (UMD).

Financiering via Metakids

De jaarlijkse subsidieronde is gesloten.

Informatie over aanvragen in 2022 zal op deze pagina worden gecommuniceerd.

Metakids Formulieren

Alle aanvragen en rapportages worden beoordeeld door de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Metakids,  dat het bestuur van Metakids adviseert. Het bestuur besluit of aanvragen worden gehonoreerd, dan wel financiering van lopende projecten wordt voortgezet.

Voor rapportages van lopende projecten dienen onderzoekers gebruik te maken van de standaard rapportageformulieren en de Guideline (Engelstalig). Rapportages zijn zowel inhoudelijk als financieel. Voor meerjarige projecten zijn naast de eindrapportage ook jaarlijkse tussenrapportages vereist.

Metakids Guideline Grand Application Form

PDF

Metakids Grant Accountability Form – Intermediate Report

DOCX

Metakids Grant Accountability Form – Final Report

DOCX

Metakids Financial Accountability Form

XLSX


Metakids Financieringsvoorwaarden

De (Nederlandstalige) Financieringsvoorwaarden van Metakids zijn hier te downloaden:

Metakids Financierings
voorwaarden

PDF


Neem voor meer informatie over financiering van onderzoek via Metakids contact op met Ina van der Velde, secretaris WAR (i.vandervelde@metakids.nl) of via 020- 612 2261.

Eind 2020 verdeelde Metakids maar liefst een miljoen euro aan onderzoek. Lees hier meer. Ook de toekenningen uit 2019 zijn te vinden. Aan het einde van het kalenderjaar worden toekenningen vastgesteld, in het begin van het nieuwe jaar publiceert Metakids hierover.