Metakids ondersteunt sinds 2018 het samenwerkingsverband van zes academische metabole centra en patiëntenvereniging VKS: United for Metabolic Diseases (UMD).

Financiering via Metakids

De jaarlijkse subsidieronde is gesloten.

Informatie over aanvragen in 2022 zal op deze pagina worden gecommuniceerd.

Metakids Formulieren

Alle aanvragen en rapportages worden beoordeeld door de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Metakids,  dat het bestuur van Metakids adviseert. Het bestuur besluit of aanvragen worden gehonoreerd, dan wel financiering van lopende projecten wordt voortgezet.

Voor rapportages van lopende projecten dienen onderzoekers gebruik te maken van de standaard rapportageformulieren en de Guideline (Engelstalig). Rapportages zijn zowel inhoudelijk als financieel. Voor meerjarige projecten zijn naast de eindrapportage ook jaarlijkse tussenrapportages vereist.

Metakids Guideline Grant Application Form

PDF 194 KB

PDF 194 KB

Metakids Grant Accountability Form 2019 – Intermediate Report

DOCX 56 KB

DOCX 56 KB

Metakids Grant Accountability Form 2019 – Final Report

DOCX 59 KB

DOCX 59 KB

Metakids Financial Accountability Form 2019

XLSX 29 KB

XLSX 29 KB

Metakids Financieringsvoorwaarden

De (Nederlandstalige) Financieringsvoorwaarden van Metakids zijn hier te downloaden:

Metakids Financieringsvoorwaarden

PDF 248 KB

PDF 248 KB

Neem voor meer informatie over financiering van onderzoek via Metakids contact op met Ina van der Velde, secretaris WAR (i.vandervelde@metakids.nl) of via 020- 612 2261.

Eind 2021 verdeelde Metakids maar liefst 1,4 miljoen euro aan onderzoek. Lees over 2020 hier. Ook de toekenningen uit 2019 zijn te vinden. Aan het einde van het kalenderjaar worden toekenningen vastgesteld, in het begin van het nieuwe jaar publiceert Metakids hierover.