Stichting Metakids heeft een onbezoldigd bestuur zonder kostenvergoedingen. Het bestuur houdt toezicht op de geworven fondsen en de bestedingen van Metakids.

Bestuur

Caroline van Alphen, voorzitter, DGA van Alphen Consultancy BV

Maarten Muller, secretaris, commissaris Van Lanschot Kempen

Rutger Abbink, penningmeester, directeur SharePeople

Walter Balestra, bestuurslid, voorzitter Raad van Commissarissen Zorgdomein

Ingeborg Hooft Graafland, bestuurslid, eigenaar praktijk Hebbes

Dania van Dishoeck, bestuurslid, manager WPG Kinderboekenuitgevers

Marcel Loot, bestuurslid, senior representative ABN Amro Bank N.V.