Metakids heeft verschillende keurmerken. Een garantie voor gevers dat Metakids een betrouwbare goede doelen organisatie is waaraan je met een gerust hart kunt geven.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Metakids heeft een ANBI-verklaring van de belastingdienst. Metakids is hiermee goedgekeurd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een van de voorwaarden om een gift aan een goed doel te kunnen aftrekken van de belasting, zie voor meer info hier. Het RSIN-nummer van Stichting Metakids is: 810094393. Lees via onderstaande banner meer:

CBF

Het CBF houdt toezicht op de goede doelen in Nederland. Als goede doelen aan de criteria van het CBF voldoen krijgen zij een zgn. Erkenning. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Metakids kreeg in 2011 dit CBF Keurmerk. Stichting Metakids onderschrijft de gedragscodes van het CBF en heeft een klachtenreglement.

CBF-Erkenningspaspoort 
Het CBF-Erkenningspaspoort toont in één oogopslag de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Het paspoort bevat zowel informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via onderstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken: