Wat heeft Metakids tot nu toe bereikt?

Metakids heeft tot nu toe € 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoek naar metabole ziekten. Dankzij alle donaties, van klein tot groot, is dit mogelijk gemaakt.

Onderstaande grafiek geeft weer hoe wij onze donaties besteden. Lees voor meer verdieping onze jaarverslagen, verderop op deze pagina te vinden.

Hoe Metakids donaties besteedt per 10 euro uit jaarverslag 2019

Afkomstig uit het Metakids jaarverslag 2019

Wetenschappelijk onderzoek

We ontvangen per jaar ongeveer 20 onderzoeksaanvragen. Deze aanvragen worden ingediend door onderzoekers die verbonden zijn aan universitair medische centra en universiteiten. In hun aanvraag omschrijven onderzoekers wat ze willen onderzoeken, hoe ze dit willen doen, wat dit gaat kosten en wat dit oplevert voor de patiënt.
Wij sturen deze aanvragen naar naar onze Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Zij beoordelen de aanvragen op  verschillende criteria. Op basis van het advies van de WAR kennen we financiering toe. Het aantal onderzoeken dat we financieren, hangt af van onze beschikbare middelen.

Bekijk onze jaarverslagen

Klik op het beeld om de pdfs te openen (in nieuw venster).

 

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018jaarverslag

 

Meerjarenplan

Download hieronder ons meerjarenplan (2019-2021).

Meerjarenplan

PDF 192 KB

PDF 192 KB