Gedragscodes en klachten

Gedragscodes & Klachtenbehandeling

Stichting Metakids voldoet aan de volgende richtlijnen voor goede doelen:

  • Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels)
  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'. 
  • Erkenningsregeling Goede Doelen 
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen 
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen 


Centraal Bureau Fondsenwerving

Stichting Metakids houdt zich aan de richtlijnen van het CBF met betrekking tot fondsenwerving en beschikt over het CBF-Keur(merk voor goede doelen). Een norm van het CBF waaraan goede doelenorganisaties zich dienen te houden is de 25% norm, d.w.z. dat maximaal 25% van de inkomsten uit fondsenwerving besteed mogen worden aan uitgaven voor fondsenwerving. Stichting Metakids blijft al jarenlang ruimschoots onder deze norm. Voor meer informatie zie de financiële paragrafen van onze jaarverslagen.
Metakids beschikt over het CBF Keur(merk)

Klachtenbehandeling

Metakids beschouwt een klacht als een signaal om onze werkzaamheden te verbeteren. Wij streven ernaar om klachten zo snel mogelijk in behandeling te nemen en af te handelen; de termijn waarop bedraagt maximaal 10 werkdagen. Indien wij meer tijd nodig hebben om uw klacht te onderzoeken, melden wij dat. Ons klachtenreglement vindt u hier (klachtenreglement).