VriendenLoterij

Partner sinds 2014

De VriendenLoterij is een belangrijke partner van Metakids en ondersteunt organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland. Metakids is sinds 2014 vaste beneficiënt van de VriendenLoterij en ontvangt 2 ton per jaar. We krijgen dat bedrag vijf jaar lang - dus ruim één miljoen.

Door de aankoop van loten dragen deelnemers aan de VriendenLoterij direct bij om dit bedrag te verhogen. U kunt ook meespelen via deze link voor Metakids. Van elk lot dat op die manier verkocht wordt, gaat 50 procent direct naar ons. 

Daarnaast is er het VriendenFonds. Dit fonds is door de VriendenLoterij ingesteld om de bij haar aangesloten goede doelen en sportclubs in de gelegenheid te stellen iets extra's te doen voor hun vrijwilligers. We mochten een paar bijzondere Metakids-vrijwilligers in het zonnetje zetten omdat zij zich, naast alle andere Metakids-vrijwilligers, de afgelopen jaren onmisbaar hebben gemaakt voor Metakids.

In 2017 ontvingen we bovendien van de VriendenLoterij een extra bijdrage van 500.000 euro voor een onderzoek van arts/onderzoeker Sabine Fuchs (UMC Utrecht). Met de toekenning van dit extra project kunnen grote sprongen gemaakt worden om het leven van patiënten met metabole ziekten te verbeteren. Wij zijn de VriendenLoterij dan ook intens dankbaar hiervoor. 

Meespelen met de VriendenLoterij voor Metakids? Klik dan hier