Artikel: Onno Holleboom (AMC)

Onderzoek: Hoe komt de hypercholesterolemie bij de metabole ziekte TMEM199-CDG tot stand, leidt het tot meer hart- en vaatziekten en is het te behandelen?

Onderzoek: Hoe komt de hypercholesterolemie bij de metabole ziekte TMEM199-CDG tot stand, leidt het tot meer hart- en vaatziekten en is het te behandelen?

Wat is de kern van je onderzoek?

"Bij de metabole ziekte CDG is er iets mis met de versuikering van eiwitten. Bij een nieuwe subvorm hiervan worden leverproblemen gezien, zoals dat bij veel andere metabole ziekten ook voorkomt. Patiënten hebben daarnaast een opvallend verhoogd cholesterol in het bloed, een grote risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het doel van dit onderzoek is te doorgronden waarom patiënten met deze variant een hoog cholesterolgehalte hebben en leverafwijkingen ontwikkelen. De vraag is of dit bij hen daadwerkelijk leidt tot meer hart- en vaatziekten. Indien dit zo is, dan kunnen we patiënten mogelijk direct helpen door cholesterolverlagende middelen."

Je werkt bij dit onderzoek samen met andere ziekenhuizen. Hoe ziet die samenwerking eruit?  

“Dirk Lefeber, onderzoeker aan het Radboud UMC, heeft recent met zijn team twee nieuwe subtypes CDG ontdekt. Met deze ontdekking is in feite de basis gelegd om verder te gaan speuren. We weten namelijk nog helemaal niet wat het foute gen precies doet in de cel. Om dat te ontrafelen, zijn goede modellen voor deze ziekte nodig: een goed levercelmodel en een goed muismodel, zodat gedetailleerde experimenten gedaan kunnen worden en de oorzaak van de ziekte kan worden vastgesteld. Dat betekent levercellen en muizen ontwikkelen met dezelfde genafwijkingen. We werken ook samen met dr. Dan J. Rader van The University of Pennsylvania in Philadelphia. Samen met de AMC-onderzoekers die ik begeleid hebben we met vernieuwende technieken de cel- en muismodellen tot stand weten te brengen. Dat was echt monnikenwerk, maar cruciaal om nu verder te kunnen. Ik denk dat we enorm gebaat zijn bij deze vorm van open samenwerking."      

Hoe belangrijk is dit project voor kinderen met een metabole ziekte?

“Het onderzoek leidt tot compleet nieuwe inzichten in deze ziekte en biedt daarmee aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen bij een te hoog cholesterolgehalte. Voor patiënten met een metabole ziekte in het bijzonder, en mogelijk zelfs voor de steeds groter groeiende bevolkingsgroep met een te hoog cholesterolgehalte. Mede dankzij de steun van Metakids kunnen we voor twee jaar met een team van drie personen het werk dat hiervoor nodig is verrichten en zo tot een oplossing komen."