Privacy- en cookiestatement

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Stichting Metakids heeft jou als donateur, sponsor, actienemer, relatie of vrijwilliger hard nodig om onze missie (metabole ziekten behandelbaar maken) en doelstellingen (fondsenwerving voor onderzoek en het vergroten van de bekendheid van metabole ziekten) te kunnen verwezenlijken. Graag informeren wij je over de manier hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Privacy– en cookiestatement
Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers, sponsors en donateurs verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Metakids.

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens zoals je bankrekeningnummer. Stichting Metakids kan je persoonsgegevens gebruiken om je in de toekomst te informeren over relevante ontwikkelingen rond Metakids en onze fondsenwervende activiteiten.

Stichting Metakids is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Een transparante en zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens staat daarbij voorop.

Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om, hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking en verwijderen ze als wij ze niet meer nodig hebben om onze missie uit te kunnen voeren of je aan ons heeft aangegeven dat ze verwijderd moeten worden.

Voorbeelden van momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen
Voor het financieren van onderzoek en voorlichting naar metabole ziekten zijn wij onder andere afhankelijk van onze donateurs, sponsoren en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het doen van een donatie aan Metakids wordt o.a. je naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie.

Als jij je op andere wijze inzet zoals vrijwilliger of actienemer, voor Metakids, kunnen wij ook je gegevens verwerken ten behoeve van onze administratie.

Wanneer je contact met ons opneemt of gebruik maakt van andere diensten kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je ons mailt of belt, of als je een donatie doet per SMS of je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval kan het zo zijn dat we o.a. je naam, e-mailadres en/of je telefoonnummer verwerken.

Daarnaast kunnen wij je gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het meedoen met een actie/evenement, je online actiepagina, en je gegevens (zoals je woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor Metakids. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.

Verwerken van persoonsgegevens
Wij gebruiken je persoonsgegevens om donaties te kunnen verwerken, onze dienstverlening te optimaliseren en onze boodschap verder te kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie.

Dat doen we:

 • om je te informeren t.b.v. deelname aan Metakids evenementen en activiteiten
 • ten behoeve van de financiële administratie zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen
 • zodat wij kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes
 • om je te kunnen informeren over evenementen, activiteiten, campagnes en alle andere relevante informatie zoals voortgang op het medische vlak maar ook van Metakids
 • om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.
 • om je te informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk
 • om nieuwe vrijwilligers en donateurs te werven
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening zoals het functioneren van onze website(s) te verbeteren en het delen via social media te kunnen faciliteren door analyse van het bezoek en gebruik van de website(s) van Metakids.
 • om eventuele geschillen te kunnen behandelen
 • om interne en externe controle te kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Koppelingen naar andere websites
De website(s) van Stichting Metakids kunnen verwijzingen bevatten naar websites van derden. Dit privacy- en cookiestatement heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. Stichting Metakids zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijk privacybeleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden echter geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites.

Verstrekking van gegevens
Stichting Metakids verstrekt geen persoonsgegevens aan derden (lees: verkopen, verhuren of weggeven) behalve:

 • binnen samenwerkingsverbanden, als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze missie en
 • in die gevallen waarbij wij gebruik maken van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. En in dat geval zorgen wij ervoor dat deze partners voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Bewaren van persoonsgegevens
Ook bewaren wij je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra deze niet meer nodig zijn om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden langer bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is.

Uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
Als je een donatie hebt gedaan kan je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat wij je kunnen informeren over nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek is er een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kan ook een e-mail sturen naar info@metakids.nl om je uit te schrijven.

Als je je via de website(s) aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebeurt dit via het opt-in principe, wat inhoudt dat Stichting Metakids je nooit ongevraagd een nieuwsbrief zal verzenden, tenzij je vooraf toestemming geeft. Je kan de nieuwsbrief opzeggen via de link die onderaan de nieuwsbrief staat. Ook kan je hierover contact opnemen met Stichting Metakids.

Je overige rechten

 • Je hebt op elk moment het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Ook kan je verzet aantekenen tegen de verwerkingen van je persoonsgegevens voor charitatieve doeleinden, bijvoorbeeld voor een campagne.
 • Wij zullen jouw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je het recht om een klacht neer te leggen bij Metakids of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie Statement
Stichting Metakids maakt gebruik van (tijdelijke of permanente) ‘cookies’ op haar website. Een cookie is een databestand dat een website op de harde schijf van je devices (computer, telefoon of tablet) zet, wanneer je onze website bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die je bezoekt te traceren. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site gemakkelijker maken voor je, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om de inhoud via social media te delen.

De meeste internetbrowsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. Je kunt je browser instellingen aanpassen, zodat je een waarschuwing krijgt voordat je een cookie accepteert, of je kunt alle cookies weigeren.

Stichting Metakids maakt op haar website gebruik van cookies met de volgende doelen:

 • Functionele cookies worden gebruikt om het navigeren op onze website te optimaliseren, bijvoorbeeld voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s). Ook wanneer je een pagina via social media deelt, wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.
 • Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen meten en te optimaliseren, bijvoorbeeld het meten van het aantal bezoekers van een bepaalde pagina. Deze informatie is altijd anoniem, dus welke pagina je bezoekt is niet herleidbaar.

De website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie verwerken over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres). Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om te rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen en deze dien je zelf van je device te verwijderen.

Mocht je toch niet willen dat jouw geanonimiseerde gegevens naar Analytics verzonden worden dan kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 • Personalisatie / optimalisatie cookies worden ingezet om op basis van jouw surfgedrag voor jou relevante pagina’s te tonen. Dit kan relevante informatie zijn over Metakids activiteiten. Stichting Metakids gebruikt ook cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, zo kan de website zo optimaal mogelijk worden ingericht. Deze cookie wordt bij bezoek aan stichting Metakids geplaatst op de browser van de bezoeker en krijgt een uniek nummer mee. Dit nummer kan worden herkend waardoor Metakids passende informatie kan tonen op de website waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. De informatie die in deze cookie wordt vastgelegd, wordt niet aan derden verstrekt. Deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen en deze dien je zelf van je device te verwijderen.
 • Social media cookies laten zien of je bij Facebook, Twitter of Instagram bent ingelogd. Zo wordt via onze website bijvoorbeeld een cookie geplaatst op Facebook. Wij gebruiken deze cookies om berichten op Facebook te promoten, voor inzichten en metingen. Deze cookies kunnen worden aangepast als gevolg van het verbeteren en bijwerken van de Facebook-services. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Facebook verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiestatement  of over hoe Stichting Metakids omgaat met jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met Stichting Metakids via info@metakids.nl.

Wijzigingen privacy- en cookiestatement
Stichting Metakids behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.