Wil je nog meer voor Metakids doen? Je kunt ons ook in je testament opnemen via een erfstelling of een legaat.

Waarom Metakids in je testament of legaat?

Door Metakids op te nemen in je testament of legaat, help je ons meer geld te besteden aan onderzoek. Op deze manier werk je ook na leven mee aan een betere toekomst voor kinderen met een metabole ziekte. Er zijn verschillende manieren om Metakids op te nemen in je testament:

Erfenis

Je kunt ervoor kiezen te helpen door Metakids tot erfgenaam te benoemen. Als je dit wilt doen heb je hulp van een notaris nodig. Je eigen notaris kan je hierbij verder helpen. Heb je deze (nog) niet, dan kan mr. Cora Hagendijk van Meijer c.s. Notarissen je ook informatie geven over de verschillende mogelijkheden.

Vanwege onze ANBI-status is wat je ons nalaat volledig vrijgesteld van schenk- en successierechten. Je bent er dus zeker van dat de gehele geldsom daadwerkelijk bij Metakids komt.

Legaat

Je kunt ons ook helpen door Metakids als legataris op te nemen in je testament: Metakids krijgt dan een legaat. Bij een legaat wordt exact omschreven wat je na leven aan Metakids nalaat. Denk aan een vastgesteld geldbedrag, een percentage van je nalatenschap of een bepaald goed (kunst, huis). Een legaat wordt door de notaris geregeld. Je kunt hier je eigen notaris inschakelen of contact opnemen met mr. Cora Hagendijk van Meijer c.s. Notarissen.

Ook hier zorgt ANBI-status ervoor dat wat je ons nalaat volledig is vrijgesteld van schenk- en successierechten.

Nalaten aan een bepaald onderzoek

Wil je dat je nalatenschap aan Metakids op een specifieke plek terechtkomt? Bij een specifiek onderzoek bijvoorbeeld? Laat het ons weten dan bekijken we samen de mogelijkheden.  Je kunt over de verschillende mogelijkheden van nalaten aan Metakids contact opnemen met Hanneke Lion, via 06 – 18 60 28 65 of h.lion@metakids.nl.

Waar je ook voor kiest: jouw hulp biedt kinderen met een metabole ziekte kans op leven!