Voor onderzoekers

Stichting Metakids ondersteunt sinds 2018 het samenwerkingsverband van zes academische metabole centra en de patiëntenvereniging VKS: United for Metabolic Diseases (UMD).

 

Subsidieronde 2019

De subsidieronde 2019 van Metakids staat in het teken van het UMD. Voor meer informatie over het UMD, zie hier. Dit betekent dat alleen projecten voor subsidie in aanmerking komen die:

  • passen binnen de doelstellingen van het UMD. 
  • passen binnen de door het UMD geformuleerde Work Packages
  • waarin minimaal twee Nederlandse academische centra participeren.

Onderzoekers kunnen een aanvraag voor financiële steun indienen van zowel kortlopende pilots als meerjarige onderzoeksprojecten, met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 250.000.

Alle aanvragen worden beoordeeld door de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR).

Het bestuur van Metakids beslist op basis van het advies van de WAR welke projecten voor subsidie in aanmerking komen.

Nieuwe aanvraagprocedure

Nieuw in 2019 is: onderzoekers dienen eerst een vooraanvraag (Pre-Proposal) in. Deze wordt eveneens door de WAR beoordeeld.

Tijdspad:

  • Uw vooraanvraag diende uiterlijk vrijdag 16 augustus 2019 bij Metakids binnen te zijn.
  • Eerste helft september ontvangt u bericht of u op basis van uw Pre-proposal een Full Proposal kunt indienen en van de datum waarop deze bij Metakids ingediend moet zijn.
  • Medio december 2019 ontvangt u vervolgens bericht of uw aanvraag al dan niet door Metakids is gehonoreerd.

Subsidieformulieren

Metakids neemt alleen aanvragen in behandeling die gebruik maken van de Metakids aanvraagformulieren. Deze zijn eveneens vernieuwd en Engelstalig.

U kunt hier downloaden:

Als uw vooraanvraag door Metakids is geselecteerd voor verdere uitwerking, ontvangt u van ons vervolgformulieren. 

Rapportageformulieren

Ook dient u vanaf 2019 gebruik te maken van de vernieuwde Engelstalige rapportageformulieren en instructies Guideline voor tussen- en eindrapportages van uw project. NOTA BENE: Dit geldt ook voor reeds bij Metakids lopende onderzoeksprojecten. Alle rapportages worden door de WAR beoordeeld.  

Rapportages zijn zowel inhoudelijk als financieel. Voor meerjarige projecten zijn naast de eindrapportage ook jaarlijkse tussenrapportages vereist.

De formulieren voor de tussen- en eindrapportages kunt u hier downloaden:

Subsidievoorwaarden Metakids

De (Nederlandstalige) Toekenningsvoorwaarden Subsidie 2019 van Metakids kunt u hier downloaden:

Voor meer informatie over de subsidieprocedure 2019 kunt u contact opnemen met Martine Huizenga, secretaris WAR (m.huizenga@metakids.nl).

De subsidieaanvragen en -rapportages kunt u sturen naar info@metakids.nl (graag met m.huizenga@metakids.nl in de c.c.).

Zie hier de toekenningen van de subsidieronde 2018.